Manuál LiveClass


Začínáme s LiveClass


LiveClass patří mezi cloudové nástroje pro online setkání, výuku, konference a webináře. Díky moderní technologii WebRTC umožňuje audio vizuální komunikaci, online spolupráci na tabuli, se sdílenými dokumenty, společné sledování videí či sdílení obrazovky.

Projekt Classory LiveClass vznikal jako nástroj pro online vzdělávání. Obsahuje všechny funkce, které může potřebovat lektor ke sdílení svých znalostí pomocí přednášek, prezentací i názorných ukázek. To ale není jediný způsob využití LiveClass.

LiveClass proniká do oblasti online komunikace obecně. Díky možností vzájemné interakce až 100 účastníků současně, najde LiveClass uplatnění v oblasti soukromé i pracovní.

Bez instalace

LiveClass běží v internetovém prohlížeči, který je standardně součástí výbavy počítače, tabletu i mobilu.

Až 1 000 minut

Snadno naplánujete celodenní školení.

Bez nutnosti registrace

LiveClass lze založit bez registrace. Potřebujeme jen Váš e-mail, na který Vám pošleme vstupní linky a základní informace.

Všechna zařízení

Každý uživatel má jiné zařízení, jiný operační systém a jiné nastavení. LiveClass běží v prohlížeči a ten je běžně dostupný na všech zařízeních.

Až 100 účastníků

Narozdíl od velkých streamovacích služeb zde můžte s ostatními účastníky aktivně spolupracovat. Uspořádejte webinář nebo velkou poradu. Rozdělte uživatele do skupin a nechte je se aktivně zapojit.

V základní variantě zdarma

Pro setkání v menší skupině na kratší dobu nabízíme LiveClass zdarma.

Nastavení firewallu / NAT / VPN


LiveClass se připojuje k serverům Classory prostřednictvím následujících portů:

 • TCP/IP port 80/443 (pro http/https)
 • UDP porty v rozsahu 16384 – 32768 (html5 WebRTC streaming)

Pokud má firewall na lokální síti (LAN, WLAN) či virtuální privátní síti (VPN) nastaveno blokování některého z těchto portů, připojení k LiveClass neproběhne úspěšně.

Může se to projevit některou z následujících chybových hlášek:

Chybová hláška
Příčina

1001: WebSocket disconnected
Ztráta internetového připojení
1002: Could not make a WebSocket connection
Firewall blokuje WebSocket protokol
Server může být mimo provoz
1003: Browser version not supported
Stará verze internetového prohlížeče
1007: ICE negotiation failed
NAT / Firewall blo+kuje připojení přes UDP porty
1010: ICE negotiation timeout
Připojení bylo úspěšné, ale koncové zařízení neodesílá / blokuje audio stream
1020: Media cloud could not reach the server
Firewall, VPN nebo prohlížeč blokuje připojení kamery

V případě problému s připojením k LiveClass s některou ze zmíněných chybových hlášení doporučujeme kontaktovat správce Vaší sítě.

Internetový prohlížeč


HTML5 a WebRTC

LiveClass umožňuje komunikaci napříč různými zařízeními a operačními systémy. Na rozdíl od mnoha jiných podobných aplikací, LiveClass nevyžaduje instalaci žádných speciálních aplikací či doplňků. Lze spustit na mobilu, tabletu, notebooku i stolním počítači. Běží na technologii WebRTC. Spouští se přímo v internetovém prohlížeči.

LiveClass využívá technologií HTML5. Umožňuje přenos audia, videa a sdílení pracovní plochy ve vysoké kvalitě s využitím knihoven WebRTC určených pro komunikaci v reálném čase. WebRTC je standard podporovaný většinou prohlížečů, jako je Chrome, FireFox, Safari a Safari Mobile, Edge atd.

Podpora mobilních prohlížečů

Všechny součásti aplikace Classory LiveClass byly vytvářeny podle „mobile first“ přístupu. To znamená, že všechny součásti uživatelského rozhraní byly nejprve vytvořeny a uzpůsobeny pro použití na mobilních zařízeních a teprve poté pro zobrazení na velké obrazovce PC nebo notebooku. Stejně jako u desktopové verze aplikace, ani zde není potřeba instalovat žádné speciální aplikace ani doplňky. Ke spuštění je potřeba jen internetového prohlížeče, resp. jeho aktualizované verze.

Který internetový prohlížeč zvolit?

 1. chrome
  Google Chrome (doporučujeme)

  Desktop PC i mobilní platforma podporuje audio, video, sdílení obrazovky od verze 28 dále.

 2. chrome
  Microsoft Edge

  Podporuje audio, video i sdílení obrazovky. Testováno na verzi 87.0.664.60 Chromium.

 3. chrome
  Safari

  Desktop PC je podporována od verze 11 dále. MobileSafari/WebKit (iOS od v 12.2 dále)

 4. chrome
  Mozilla Firefox (doporučujeme)

  Desktop PC i mobilní platforma podporuje audio, video, sdílení obrazovky od verze 24 dále.

 5. chrome
  Opera

  Desktop PC i mobilní platforma od verze 18+ dále.

 6. chrome
  Samsung Internet

  Do v 13.0.1 zatím není podporován.

Zabezpečený prohlížeč?

Upravené internetové prohlížeče se zvýšeným zabezpečením (typicky dodávané v balíčku programů internetové ochrany), mohou mít trvale zablokované vysílání audia, videa nebo sdílení obrazovky. LiveClass v nich bude fungovat, ale jen v režimu "Pouze poslouchat".

Nastavení prohlížeče

V zásadě není potřeba nic nastavovat. Jediné, co je třeba udělat, je povolit internetovému prohlížeči přístup ke kameře a mikrofonu. Při vstupu do LiveClass se zobrazí dotaz na povolení přístupu k zařízení.

Toto nastavení je možné změnit i dodatečně po vstupu do LiveClass.

Každý internetový prohlížeč má své vlastní nastavení, ale princip je všude stejný.

Classory LiveClass test kamery

Dotaz na povolení přístupu k mikrofonu v Google Chrome při vstupu do LiveClass.

Classory LiveClass test kamery

V průběhu LiveClass je možné udělené oprávnění změnit kliknutím na ikonu zámku v adresním řádku v Google Chrome.

Test zvuku a videa na vstupu do LiveClass


Není potřeba zkoumat systémové požadavky, zdlouhavě procházet systémové nastavení ani nic podobného.

Na vstupu do každé LiveClass probíhá test audio-video techniky. Díky tomuto testu si každý uživatel ověří, zda jeho zařízení funguje správně.

Několik vteřin na vstupu tak může ušetřit i desítky minut řešení nefunkčního zařízení.

Jak probíhá vstupní test zařízení?

Classory LiveClass pripojeni zvuku

Nejprve si uživatel zvolí, zda se chce do LiveClass připojit s mikrofonem nebo jen poslouchat. Tuto volbu lze později změnit pomocí ovládacího panelu v LiveClass dole uprostřed.

Classory LiveClass test zvuku

Soukromý test zvuku přehrává zvuk z mikrofonu s mírným zpožděním. Pokud se ozývá ozvěna, je vše v pořádku a hlasové připojení správně nastavené.

V dalším kroku následuje test videokamery. Během testu je obraz přehráván jen uživateli. Lze si tak pohodlně nastavit snímanou scénu, nasvícení, přiblížení atd.

Classory LiveClass test kamery

Nastavení kamery. Zvolte zařízení, které chcete použít pro vysílání videa. Toto lze nastavit i po vstupu do LiveClass.

Classory LiveClass test kamery

Každý může libovolně zapínat a vypínat mikrofon, zvuk od ostatních uživatelů i vlastní video. Ovládací prvky se nachází v LiveClass dole uprostřed.

Co dělat, když některé ze zařízení nefunguje správně?

Díky vstupnímu testu zařízení se to projeví okamžitě.

Příčin může být hned několik:

Zařízení (mikrofon, webkamera) nejsou správně připojeny k počítači. Pokud používáte jiné než vestavěné příslušenství, zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen k počítači. Pokud ano, přejděte do nastavení a zkontrolujte, zda přístup k mikrofonu a kameře je zapnutý.

Windows - Nastavení > Systém > Zvuk

zvolit vstupni zarizeni

Volba vstupního zařízení, které má být použíto pro vysílání zvuku.

zvolit vystupni zarizeni

Výstupní zařízení (reproduktory, sluchátka), které má být použito pro přehrávání zvuku.

MacOS - Předvolby systému > Zabezpečení a soukromí

Classory LiveClass test kamery

Nastavení výchozího mikrofonu a úrovně hlasitosti.

Classory LiveClass test kamery

Povolení přístupu k mikrofonu a kameře pro jednotlivé aplikace.

Ovládání LiveClass


Uživatelé LiveClass můžeme rozdělit do dvou skupin:

 • Účastník – je uživatel LiveClass, pozvaný moderátorem s přístupem k základním nástrojům a funkcím. Účastník může přijímat/vysílat audio-vide, chat, odpovídat v anketách, nastavovat stavy, emoji, přihlásit se o slovo, připojit se k odděleným místnostem.
 • Moderátor – uživatel, který založil LiveClass a pozval jednotlivé účastníky. Role moderátora zahrnuje všechny nástroje a funkce účastníka plus další. Role moderátora disponuje administrátorskými oprávněními pro správu účastníků. Moderátor může zapnout/vypnout mikrofon ostatních účastníků, povolit/zakázat využívání některých funkcí, jmenovat další Moderátory a Přednášející.
 • Přednášející – uživatel, který ovládá prezentační tabuli, nahrávat a ovládat dokumenty, vytvářet ankety, sdílet a ovládat společné sledování videí a v sdílet obrazovku vlastního zařízení. V LiveClass může být v jednom okamžiku jen jeden přednášející. Tuto roli nelze sdílet, ale je možné ji přenášet na libovolné účastníky nebo moderátory LiveClass. Roli přednášejícího může sobě nebo jiným uživatelům nastavit jen moderátor LiveClass.

Převzetí role moderátora

Moderátor může v LiveClass kterémukoliv uživateli přidělit roli moderátora. Nový moderátor má naprosto stejné oprávnění a přístup ke stejným funkcím jako původní moderátor. Jakýkoliv moderátor může být jiným moderátorem přepnut do role účastníka.

Převzetí role přednášejícího

Moderátor může kteréhokoliv účastníka dočasně „jmenovat“ do role přednášejícího. Přednášející může vkládat nové dokumenty, ovládat prezentační tabuli a sdílet obrazovku. Přednášející nemá přístup k ostatním moderátorským oprávněním.

Klávesové zkratky
Alt + Shift + O Otevřít volby
Alt + Shift + U Přepnout seznam uživatelů
Alt + Shift + M Ztlumit / Zrušit ztlumení
Alt + Shift + J Připojit zvuk
Alt + Shift + L Zrušit zvuk
Alt + Shift + P Přepnout veřejný chat
Alt + Shift + H Schovat soukromý chat
Alt + Shift + G Zavřít soukromý chat
Alt + Shift + A Otevřít menu akcí
Mezerník Aktivovat nástroj posunutí (Prezentující)
Šipka vpravo Další stránka prezentace (Prezentující)
Šipka vlevo Předchozí stránka prezentace (Prezentující)

Sdílené poznámky

Sdílené poznámky umožňují spolupráci na tvorbě či úpravě textu. Všichni uživatelé (nebo jen moderátor) mohou psát a editovat obsah v reálném čase.

Ankety (moderátor)

Anketa složí ke sběru zpětné vazby od účastníků. Výsledky může moderátor publikovat ostatním uživatelům.

Klikněte na modré tlačítko + ve spodní části obrazovky a zvolte Spustit anketu. Vyberte typ ankety a ponechte panel ankety otevřený, pokud chcete sledovat odpovědi účastníků v reálném čase.

Rychlá anketa - slidy, které obsahují údaje v číslovaných nebo abecedních odrážkách, objeví se na spodní části tlačítko pro rychlou anketu. Stisknutí tlačítka vytvoří anketu s odpovídajícím počtem odrážek.

Nahrát prezentaci (moderátor)

Klikněte na modré tlačítko + ve spodní části obrazovky a zvolte Nahrát prezentaci.

Na obrazovce Prezentace můžete vkládat nové dokumenty. U nahraných dokumentů můžete umožnit/neumožnit stažení ostatními uživateli. V jednom okamžiku lze na prezentační tabuli zobrazit jen jeden dokument. Všechny nahrané dokumenty jsou po skončení LC smazány.

Sdílet externí video (moderátor)

Vložte odkaz na video a stiskněte Sdílet nové video. Video se zobrazí všem uživatelům s tím, že ovládací prvky primárně ovládá moderátor.

Podporována jsou videa z YouTube, Vimeo, Instructure Media, Twitch a Daily Motion.

Ukončit setkání vs Odhlášení

Odhlášení - uživatel opustí LiveClass. LiveClass dále pokračuje.

Ukončit setkání - ukončí LiveClass pro všechny uživatele. Ukončit setkání může pouze Moderátor.

Vytvořit vedlejší místnost (moderátor)

Při práci s větším počtem uživatelů může moderátor pracovat tak, že je rozdělí do vedlejších místností. Moderátor pak může přecházet mezi jednotlivými místnostmi a komunikovat s uživateli v nich.

Vedlejší místnosti lze také nastavit tak, že moderátor je v interakci s uživateli ze všech skupin současně, zatímco účastníci mohou komunikovat jen v rámci vedlejší místnosti.

Uzamknout / ztlumit účstníky (moderátor)

Moderátor může uzamknout ovládací prvky všem nebo vybraným účastníkům (kromě moderátorů).

Jednorázové založení LiveClass bez registrace


Návštěvník webu může jednorázově, bez registrace založit LiveClass. Tato funkce je vhodná především pro ty uživatele, kteří chtějí LiveClass vyzkoušet anebo potřebuji jednorázově zřídit LiveClass s využitím plné kapacity 100 osob.

LiveClass založíte tím, že v horním menu kliknete na "ZALOŽIT". Nepřihlášenému uživateli se zobrazí přehled tarifů a cen. Zvolte požadovanou variantu.

Postup zřízení jednorázové LiveClass (pro neregistrované uživatele)

 1. Klikněte na tlačítko založit.
 2. Na stránce Tarify a ceny zvolte požadovanou variantu
 3. Vyplňte údaje o sobě a nastavení LiveClass a stiskněte DALŠÍ
 4. potvrďte správnost údajů a souhlas s podmínkami
 5. pokud jste vybrali zpoplatněnou variantu, budete požádání o vyplnění fakturačních údajů a způsobu platby.
 6. Po úspěšném dokončení předchozích kroků, Vám na email přijde informace o založené LiveClass. V tomto kroce také dochází k rozeslání pozvánek ostatním účastníkům, pokud jste vybrali volbu Privátní link.
 7. Do LiveClass vstupují všichni uživatelé přes tzv. Vstupní stránku – odkaz na ni naleznete mimo jiné v emailovém potvrzení o založení LiveClass.

pozn. Pokud jste registrovaný uživatel, tak bude při zakládání LiveClass použito nastavení v rámci Vašeho aktivního Tarifu.

Měsíční předplatné


Měsíční předplatné je pohodlnější forma zakládání a správy LiveClass. Umožňuje uživateli pohodlně zakládat a pořádat neomezené množství LiveClass, uložit si preferovaná nastavení, profilové informace vč. vlastní fotografie. Zakládání LiveClass se tím zásadně zjednoduší na několik kliknutí myší. K využívání předplatného je potřeba uživatelská registrace.

Při registraci je každému uživateli automaticky přiřazen základní tarif zdarma.

Nyní si můžete vybrat předplatné podle Vašich potřeb.

 1. Přejděte na Tarify a Ceny (tlačítko v horním menu na stránce).
 2. Zvolte záložku "Měsíční"
 3. Zvolte předplatné podle Vašich potřeb.
 4. Vyplňte fakturační údaje a zvolte platební metodu.
 5. Po přijetí platby bude Vaše předplatné aktivováno.

Propojené účty


Předplatné umožňuje nákup multi-uživatelské licence pro teamy nebo firemní klienty. Propojené účty umožňují správu uživatelů připojených k Vaší multi-uživatelské licenci. Všichni propojení uživatelé ve svém nastavení vidí, že jsou členy Vaší skupiny a mohou využívat Vaše předplatné.

Propojené účty naleznete na hlavní liště vpravo v sekci Správa uživatele > Předplatné.

Přidat lze jen registrované a aktivní uživatele.

Po přidání propojeného účtu nalezne uživatel ve své sekci Předplatné informaci o svém členství ve skupině propojených účtů. Po dobu trvání propojení má propojený uživatel stejné výhody jako vlastník předplatného.

Veřejný link vs Privátní link


Při zakládání LiveClass máte na výběr zvolit zda chcete generovat veřejný nebo privátní link. Toto nastavení se týká účastníků LiveClass. Moderátorovi generuje systém vždy privátní link.

Privátní link

Systém vygeneruje každému účastníkovi jedinečný vstupní link. Tento link rezervuje účastníkovi jeho místo v LiveClass a je tak zajištěno, že se do LiveClass dostane. Tato funkce je vhodná především v situacích, kdy moderátor ví přesně, kterým účastníkům chce umožnit přístup do LiveClass. Každý privátní link umožňuje vstup právě jednomu uživateli.

Volba privátní link se dále větví

Veřejný link

Systém vygeneruje jeden privátní vstup pro moderátora a jeden společný vstupní link pro všechny účastníky. Tato možnost je vhodná v situací, kdy moderátor chce umístit veřejný vstupní link pro všechny účastníky na jedno místo (typicky skupina na sociální síti nebo vlastní webová stránka). Systém umožní vstup všem účastníkům až do vyčerpání maximální kapacity kurzu nastavené moderátorem podle pravidla „kdo dřív přijde“. Tato možnost je jednodušší na administraci a zakládání. Není zde potřeba rozesílat jednotlivé emailové pozvánky všem účastníkům. Využití veřejného vstupního linku neumožňuje moderátorovi zaručit volné místo pro konkrétní účastníky.

Nastavení LiveClass


Nastavení LiveClass umožňuje registrovaným uživatelům uložit často používané předvolby. Při zakládání LiveClass tak nemusíte dokola vyplňovat všechny údaje.

Vaše nastavení se automaticky přenáší do formuláře při zakládání LiveClass jako výchozí hodnoty.

V nastavení LiveClass lze uložit:

 • Název
 • Délka trvání
 • Veřejný / Privátní link
 • Počet účastníků - určuje maximální kapacitu LiveClass (bez moderátora).
 • Výstupní stránka - Po skončení LiveClass je uživatel přesměrován na Vámi určenou výstupní stránku. Toto nastavení lze standardně využít pro sběr zpětné vazby. Přesměrujte své účastníky na dotazník ihned po skončení LiveClass. Pokud neni vyplněno, budou uživatelé přesměrování na výchozí výstupní stránku Classory.
 • Zpráva pro účastníky - Volitelná zpráva se zobrazí na vstupní stránce a v emailové pozvánce.

Přihlášení / Registrace


Zjednodušte si zakládání LiveClass tím, že zaregistrujete.

Registrace ve 3 krocích

 1. Klikněte na Přihlášení / registrace na hlavním panelu
 2. Zvolte záložku Nový uživatel a vyplňte údaje
 3. Aktivujte účet prostřednictvím aktivačního linku zaslaného emailem.

Výhody registrace

Nastavení LiveClass

Při zakládání LiveClass má uživatel některé parametry předvyplněné.

Naplánované LiveClass

Moderátor má přehled o LiveClass, které sám založil i těch, na které je pozván jako Účastník.

Historie LiveClass

Přehled o již uskutečněných LiveClass.

Osobní profil

Předvyplněné údaje o Moderátorovi, možnost připojit fotografii na e-mailové pozvánky a vstupní stránky.

Předplatné

Výhodnější pro pravidelné uživatele. S předplatným můžete zakládat neomezené množství LiveClass.

Provázané účty

Vhodné pro teamy a firmy. Uživatelé mohou společně spravovat a plánovat termíny LiveClass.

Vstoupit do LiveClass


Ke vstupu do LiveClass je zapotřebí mít vstupní link. Po otevření vstupního linku se dostáváme na vstupní stránku, která obsahuje všechny potřebné informace k dané LiveClass.

Do LiveClass lze vstoupit v čase začátku, tj. po dokončení odpočtu. Vstoupit je možné kdykoliv během trvání LiveClass za předpokladu, že LiveClass nebyla zrušena moderátorem.

Moderátor může do LiveClass vstoupit již o 15 minut před jejím začátkem, aby si mohl připravit prostředí, nastavit techniku a uploadovat potřebné dokumenty.

Pro vstup do LiveClass můžete využít tlačítko Vstoupit na honím panelu. Budete vyzváni k zadání LCID.

Naplánované Liveclass

Přihlášený uživatel vidí všechny nadcházející LiveClass, které sám založil i ty, do kterých je pozván jako účastník.Kam dále?

Výhody registrace


vyhody registrace draw

Vytvářejte LiveClass ještě snadněji a rychleji, bez opakovaného vyplňování stejných údajů. Přihlašte se a nastavte si LiveClass podle svých představ.

Přihlášení / Registace

Aktuality


Překročili jsme 100 000 minut!

Naši uživatelé strávili v LiveClass již více než 100 000 minut. Prostředí naší webové aplikace neustále zlepšujeme tak, abychom Vám mohli nabídnout nejsnadnější a uživatelsky nejpřívětivější prostředí. Proto nás velmi těší, že LiveClass rádi využíváte. #classory #liveclass #webinar #videoconference #pracovnipohovor #onlinespoluprace

21.10.2020

Přijímáme platební karty

Od dnešního dne u nás můžete zaplatit prostřednictvím platební karty. K platbám využíváme platební bránu společnosti ComGate. Jednejte rychle, dokud jsou ceny tak nízko! 😊 Vedle placené LiveClass pro až 100 účastníků nabízíme také variantu ZDARMA! #classory #liveclass #webinar #videoconferencing

18.08.2020